Училище за родители - Варна във facebook
За майки За татковци Курсове За студенти Статии Екип
За баби

КАК ЧОВЕК ИЗБИРА БРАЧЕН ПАРТНЬОР?

Колкото и странно да звучи – бракът всъщност е възникнал като вид сделка, а и днес често е така, въпреки, че се приема за несъвместимо да съжителстват любовта и финансовия интерес под един покрив.

Бракът бил икономически съюз, който имал за цел да свърже два рода, които до тогава не са имали никаква връзка и така да увеличи възможността за “кооперативно” оцеляване.
Разменната монета е била жената, която е била продавана, разменяна или залагана с чисто прагматични, финансово-икономически или политически подбуди. Много често хората, които са стъпвали в брак не са се познавали до деня на сватбата, а решението за тяхното свързване са вземали техните родители. По нашите земи са описани случаи, когато момичето е било венчавано за калпака на младоженеца, който по това време е бил далеч от дома (овчар в планината или на гурбет), без да го познава.

Е, днес вече не е така. Когато човек реши да се свърже с някого, той има усещането че е свободен в избора си.

Но всеки един от нас е подвластен на психологическите закони, които са валидни за всички хора, живеещи по едно и също време. Прието е да се смята, че бракът следва любовта, а тя се предхожда от харесването и привличането между двама души.
Известно е, че най-важният фактор за привличането е физическата привлекателност и подобието в мненията, нагласите, ценностите.
Физическата красота всъщност е културно приет стандарт. Колкото и да си мислим, че сме рационални същества, всъщност ние избираме с очите си. Според психолозите има няколко теории за това как човек си избира брачен партньор, но една от тях е всепризната. Тя е предложена от Д. Керкхоф и П.Дейвис и се нарича
Теория на филтъра

Според двамата учени в периода на ухажването започват да действат и да се развиват в последователност 5 филтъра:

Първи филтър – филтър на близостта и подобието:

Човек избира да бъде с някого, който прилича на него – споделя същите интереси, виждания за света, за любовта и приятелството. За да се закрепи връзката е необходимо двамата да споделят едно и също време и пространство т.е. трябва да е налице физическа близост, която да се поддържа достатъчно дълго време.
Поговорката че “очи, които не се виждат се забравят” е напълно вярна. Ако по някаква причина се наложи двойката да се раздели (не доброволно), обикновено връзката избледнява и се “инактивира”.

Вторият филтър е филтърът на привличането.

Тук се елиминират всички други възможни партньори. Човек заживява с усещане, че човекът с когото се среща е неповторим, уникален, не е като другите, единственият, който го разбира и с когото може да сподели всичко. Това е периодът, който се преживява като влюбване. Ако привличането е достатъчно дълго и достатъчно силно – може да се премине към по-високо ниво на интимност и началото на сексуалното общуване. Ако и тук попаденията се окажат сполучливи се затвърждава усещането, че това е човекът с когото би искал да прекараш живота си. На този етап ако някой бъде заподозрян или уличен в изневяра – връзката се прекратява бурно и драматично и обикновено има трайни последици в психологически план и за двамата участници.

Третият филтър носи името "филтър на социалният произход" – тук действа принципа на хомогенността.

Той насърчава формирането на връзки сред хора от близка социална общност. Приказката за Пепеляшка наистина си остава само приказка. Този филтър е много силен и действащ независимо от “силата на чувствата”.
Доказано е, че неравностойното социално обвързване се последва 4 пъти по-често от развод. Трудно е да се повярва, че любовта не може да победи всичко, но явно парите притежават неподозирана мощ.
Този филтър обикновено се контролира отвън – родители, приятели, познати. Двойката трябва да си даде сметка, че би трябвало да избере едната страна, което означава, че другата остава пренебрегната и обидена. Освен това според едно социологическо проучване във Франция момичетата, чиито родители са преподаватели, инженери, специалисти в предприятия се омъжват най-често за синовете на колеги.
Студентите се женят най-често в периода на следването за свои състуденти (по-често, ако и двамата не са от същия академичен град). Неквалифицираните работници най-често се женят за съседи по местоживеене.
Работещите служители с висок социален статус (мениджъри на фирми, управители на средно големи предприятия) се женят за свои колеги и за хора с които се срещат по време на занимание със своето хоби (фитнес, практикуване на друг вид спорт, посещение на едни и същи увеселителни заведения).
Служителите в обществената сфера, в това число и в здравната, се женят в средите на своите приятелски кръгове за хора, които са им равни по социален статус и много рядко за хора, които стоят над тях в служебната йерархия.

Четвърти филтър – филтър на съгласието (на консенсуса):

Той служи за отстраняване на всички въпроси, по които до тогава е имало разногласие и най-вече касаещи бъдещето на връзката. Двамата започват да проектират бъдещи планове – за общ дом, за общ бит и евентуално за броя и появата на децата в бъдещото семейство.
Много често съвременните двойки остават на този етап и съжителства в кохабитация ( без да сключват брак). Доказано е, че тези семейства не са по-малко щастливи от сключилите брак и отглеждат децата си без комплекси и угризения. Тъй като връзката е “отворена” и всеки има свободата да си тръгне, когато поиска – конфликтите се преживяват по-леко, тъй като винаги има резервен план, който може да бъде използван.

Пети филтър - “готовност” – човек е приел за себе си, че е готов да “жертва” собствената си свобода в името на съвместен живот.

Приел е фактът, че трябва да ограничи и да редуцира свободата си, че трябва да прави компромиси, да контролира чувствата си и да се нагърби с нови задължения. Решението за брак би трябвало да бъде добре обмислено и след достатъчно дълъг период на срещане и излизане. Най-чести са разводите сред хора, които са имали кратко предбрачно познанство и съжителство.

При избор на партньор за дълготрайно отношение повечето изследователи доказват, че човек изхожда от три показателя:

> Типът партньор, който се търси. Дали да бъде отражение на идеал или да е просто човек, с когото случаят го среща и който не е свързан с идеала.

> На второ място е важно да се разбере каква необходимост реализира човек с избора си на партньор.
Дали се търси лесен начин на живеене, дали се търси човекът, който винаги е склонен да поддържа личностната същност на другия, или който да осигурява емоционално – икономическа сигурност, дали има стремеж към човек, за когото ще е нужно да се правят жертви или ще се цели изграждане на задоволителен жизнен стил.

> На трето място типът партньор може да бъде избран от гледна точка на възможностите на избиращия.

Имат се предвид възможностите от материален, социален, класов характер, както и от гледна точка на емоционалността. Защото привличането, както вече бе споменато, по своята същност е реципрочен процес. Човек не може да направи своя избор без симултанно (едновременно) да е станал обект на избор.
Това именно увеличава привлекателността на процеса.

Наблюдаваме интерес и влечение към онзи, който най-често се надява изборът да падне върху него.
Да си женен (да живееш в брачни отношения) всъщност е много здравословно.
Връзката между здраве и семейно положение е предмет на изследвания, които показват, че продължителното безбрачие е по-положително за жените, отколкото за мъжете и че неомъжените жени в сравнение с неженените мъже са с по-високо образование, по-престижна професия и по-добро психично здраве. Като цяло женените хора живеят по-дълго от неженените и това се отнася особено за женените мъже.
Брачното удовлетворение най-пряко се свързва с продължителността на живота.

Най-ниска точка на брачно удовлетворение се регистрира в период, когато най-голямото дете в семейството е в ранния пубертет (между 12-14 години). Вторият “спад” в брачните отношения е когато децата заживяват извън родителския дом и тогава се наблюдава т.н. “криза на празното гнездо”.

Най-чести са разводите при двойки, които са имали малко предбрачно познанство и не са минали през съответните “филтри”.

Това са предимно бракове, сключени импулсивно, под давление на външни обстоятелства или натиск на роднини. Най-често се развеждат хора с неравностоен социален произход; с ниска степен на конформност като личностна черта и вследствие на извънбрачни сексуални отношения.

Четете още статии в категория "Психология":
История на брака и семейството
Човешките преживявания
Kак човек възприема самия себе си
Kога започва възпитанието?
Децата и сексът - трудната дума “секс”

.Вижте пълния списък със статии >> кликнете тук

NUK