Училище за родители - Варна е във facebook
За майки За татковци Курсове За студенти Статии Екип
За баби
Списание 9 месеца

Схема за изследване на стерилитета при мъжа - задължения на акушерката

Около 50 % от стерилните бракове са поради фертилни нарушения от страна на мъжа.
Преценката на партньора е част от първичната диагностика при стерилните двойки (над 2 години желание за деца при редовни полови контакти без настъпване на бременност).
Третирането на мъжа при суб-или инфертилитет се провежда в андрологията, съответно при дерматолог специализиращ андрология.

Най-общо причините за стерилитет в семейството се разделят на причини от страна на жената и от страна на мъжа. Към тези от страна на мъжа спадат:


• първично увреждане на тестисите: генетични причини (синдром на Клайнфелтър), състояние след орхит, интоксикации (олово, кадмий), медикаменти (цитостатици, хормони), претопляне на тестиса (варикоцеле);
• вторично увреждане на тестисите: недостиг на хормони от предния дял на хипофизата, хиперпролактинемия;
• нарушения в облитерацията на семенните пътища: стенози или запушвания след аднексити, ретроградна еякулация.

А. Причини за патологична спермограма
І. Олигозооспермия.
- хипоплазия на тестиса/атрофия, варикоцеле
- екзогенни нокси (никотин, медикаменти, токсини)
- компенсаторна реакция в резултат на много чести коитуси.

ІІ. Астенозоооспермия.
- дефекти в опашката на сперматозоида
- релативна андрогенна недостатъчност
- топлинни увреди (варикоцеле)
- токсини, медикаменти (например нитрофурантоин)
- аднексит
- стрес, идиопатичен синдром

ІІІ. Тератозооспермия.
- дефицит на сперматозоидите
- варикоцеле
- медикаменти
- стрес, идиопатичен синдром

ІV. Азооспермия.
- запушване на семепровода
- паренхиматозно увреждане на тестиса
- ретроградна еякулация
- андрогенна недостатъчност

Б. АНАМНЕЗА
Общи заболявания: разпитваме за ендокринни и обусловени от нарушения на обмяната на веществата, захарен диабет, чернодробни заболявания, хипертония, детски заболявания (орхит, заушка), високо задържани тестиси, рудиментарни тестиси, полово предавани болести, операции.
Професионална анамнеза: търсим информация за стрес, вредности от околната среда (лъчи, токсини, разтворители)
Сексуална анамнеза: оценяваме пубертета, честотата на коитусите, нарушения в потентността, продължителност на детското израстване, целенасочена кохабитация по време на овулация на партньорката.

В. ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД
• Телесни пропорции с разпределение на мускулна и мастна тъкан;
• Окосмяване по главата, брадата, гениталиите и тялото;
• Граница на окосмяването в срамната област (хоризонтално равна - женски тип; триъгълна насочена към пъпа - мъжки тип);
• Пенис (големина, форма, размери), фимоза или малформации/хипоспадия;
• Положение, големина форма и консистенция на тестисите и епидидима (определяне на големината с орхидометър на Прадер);
• Изследване скротума - варикоцеле (недостатъчност на vena spermatica inferior);
• Ректално изследване с палпация на простатата;
• Изследване на гърдите за гинекомастия.

Г. ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

1. Посткоитален тест (тест на Симс-Хънер)
Провежда се при съмнения за пенетрационни нарушения на спермата през цервикалния мукус. Периовулаторно се взема цервикален секрет по възможност по-високо от цервикалния канал 6-12 часа след коитус; прави се оценка на подвижността на сперматозоидите и техния брой под микроскоп (нативен препарат върху предметно стъкло 400-кратно увеличение).
Резултати: положителен - над 7 движещи се сперматозоида на зрително поле.
Ограничен: 2-6 движещи се напред;
Негативен: неподвижни или никакви.

2. Тест на Курцок-Милер ( кръстосан спермо-пенетрационен тест)
Тест с предметно стъкло за инвазивните възможности на сперматозоидите в цервикалната лигавица. Прави се при съмнение за спермални антитела в спермата или мукуса.
На датата на овулацията се аспирира цервикалната лигавица посредством туберкулинова спринцовка. Мукусът не трябва да съдържа сперматозоиди (3 дни въздържание).
Налага се на предметното стъкло и се покрива с друго предметно стъкло; добавя се сперма от партньора (може и дарителска). Оценява се инвазията напред на подвижните сперматозоиди в цервикалната лигавица.

Патологична находка - натрупване на неподвижни сперматозоиди на границата мукус-сперма или т.н. „шейкинг” (т.е.имобилизация на мястото или аглутинирани сперматозоиди в мукуса).

3. Анализ на спермата.
Еякулата нормално се състои от сперматозоиди и секрет от семенните мехурчета и простатата и в ограничена степен на булбо-уретралните жлези на Купър. Имайки предвид голяма индивидуалност на отклоненията, спермограмата трябва да се изследва най-малко в продължение на 3 месеца.
Получаването на еякулата става при стандартни условия: след сексуално въздържание 4-5 дни получаване на еякулат на мястото на изследването чрез мастурбация и събиране в стерилен съд (по изключение се допуска транспортиране на пробата до 1-2 часа).

3.1. Физикално-химични параметри на спермалния анализ

ПАРАМЕТЪР

НОРМАЛНИ СТОЙНОСТИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Количество

2 - 8 мл.
Мярка за андрогенно зависимата функционална активност на акцесорните полови жлези.
рН
7,0 - 7,8
при над 8,0 -съмнение за остро възпалително заболяване
Мирис
Подобен на аромата на кестенови цветове

Сладникав, гнилостен - съмнение за бактериална контаминация
(например Е.Соli ).

Цвят
Млечнобял

Жълтеникаво - жлъчковиден говорят за пиоспермия;
Червеникав - хемоспермия

Втечняване
15-30 мин.

Липсващо втечняване при патологичен секрет от простатата или запушване на жлезите.

3.2. Патологични находки

Аспермия - липса на сперма.
Хипоспермия - твърде малко сперма под 2 мл.
Хиперспермия - твърде много сперма над 8 мл.
Азооспермия - липса на сперматозоиди.
Криптозооспермия - единични сперматозоиди.
Олигозооспермия - под 20млн сперматозоиди/мл.
Полизооспермия - над 250 млн. сперматозоиди/мл.
Астенозооспермия - намалена подвижност под 50%
Тератозооспермия - над 50% абнормни сперматозоиди.
Некрозооспермия - само мъртви сперматозоиди.
ОАТ синдром = олиго-астено-тератозооспирмия

Параметри на спермата извън нормалните области не означават задължителен инфертилитет, тъй като има преходни периоди.
Изключение: азооспермия означава инфертилитет.

4. MAR-ТЕСТ (mixed -antiglobulin-reaction test) определят се IgG -антитела.
Една капка пресен еякулат се смесва върху предметно стъкло с 1 капка IgG, покрит с латексов разтвор и 1 капка антисерум срещу човешки IgG. При наличие на антитела се стига до аглутинация чрез латексовите частици. Изчислява се процента подвижни сперматозоиди, по които са полепнали частици от латексов разтвор.
Оценка: над 40% - вероятен имунологичен фертилитет
10-40% - съмнение за имунологичен фертилитет
При положителни проби се провежда специфичен тест.

5. Пенетрак тест: изследва се спермалния мотилитет в стандартизирана говежда цервикална лигавица. Норма над 20мм.

6. Микробиологични изследвания: при съмнение за аднексит (в спермограмата увеличени бактерии, левкоцити) или на прясна получена сперма или на простатен секрет (след ректален масаж на простатата)

7. Имунологични изследвания:
спермални автоантитела (IgG ) в серума и семенната плазма (при жената може да се стигне до образуване на изоантитела срещу сперматозоиди, така че последните да аглутинират -търсене на антитела в цервикалния секрет периовулаторно).

8. Ехография - при всеки оток на тестисите и епидидима, несигурна палпаторна находка, неясна гинекомастия и пролактинемия, повишен HCG.

9. Доплер - ехография: търси се варикоцеле и флебография с едновременно склерозиране.

10.Спермограма от урината: при съмнение за ретроградна еякулация.

11. Ретроградна уретерография, уретероскопия: при съмнение за органични промени (стриктури на уретрата, дивертикули, клапни малформации).

12. Биопсия на тестиси: при съмнение за азооспермия в резултат на запушване (при клинични нормални външни гениталии и хормонални стойности).

13. SCMC-test (спермо-цервикален-мукус тест) - измерва се способността на сперматозоидите да пенетрират взетата в стъклена капилярка периовулаторно цервикална лигавица. Спермата трябва да бъде получена най-много 2 часа преди началото на теста. След 2 часа се изследва наличността на придвижващи се напред сперматозоиди (прогресивен мотилитет), гъстотата на инвазията и дълбочина на пенетрацията.

14. Генетично изследване: при съмнение за Клайнфелтър (47, ХХУ) с ниски обеми на тестисите и увеличени гонадотропини.
Най-важен диагностичен критерий е спермограмата, като по нея се преценява терапевтичния резултат. Тъй като спермогенезата продължава 80 дни, терапевтичната контрола има смисъл след 3 месеца.

Д. Терапевтичния план включва медикаментозна терапия (андрогени при олиго- и тератозооспермия; антиестрогени при олигозооспермия; кортикостероиди при имунологично обусловен стерилитет; гонадотропини при доказана недостатъчност на тяхната продукция), оперативно лечение (при запушване на семепроводите, варикоцеле), инсеминация (при редуцирани качества на спермата с ОАТ; при нарушения в депонирането на спермата (генитални малформации, импотентност), спермални антитела).

Важна е все пак профилактичната терапия на фертилните нарушения при мъжа - фимоза, торзия на тестиса или задържане на тестиса над скротума, в първите години на живота.

Следваща статия >> Индиректни методи за диагноза на застрашен плод >>

Четете още статии от категория "Акушерство":
Хомеопатия в акушерската практика - обща част
Хомеопатия в акушерската практика - специална част
Хомеопатия в гинекологичната практика
Хомеопатия при смущения в менопаузата
Фармакотерапия в периода на бременност и лактация
Психосоматика в гинекологията
Акушерско поведение при жени с placenta praevia и abruptio placentae
Гроздовидна бременност
Осиновяване
Замразяване на стволовите клетки
Изготвяне на план за раждане
Ювенилна бременност
Семейно планиране
Сексуални дисфункции
Предабортно и следабортно консултиране
Контрацепция след раждане
Защо започва раждането?
Активно водене на раждането

.Вижте пълния списък със статии >> кликнете тук

 

NUK

European's First Cord Blood and Tissue Accredited Bank