Училище за родители - Варна е във facebook
За майки За татковци Курсове За студенти Статии Екип
За баби
Списание 9 месеца

Акушерско поведение при жени с placenta praevia и abruptio placentae

А. Placenta praevia

1. Поставяне на акушерска диагноза

а/ анамнеза
- Данни за безпричинно, непрекъснато или повтарящо се кръвотечение на гениталиите
- Данни за прекарани усложнени аборти
- Прекарано Sectio Caesarea
- Инфантилизъм

б/ общо състояние
- Добро или съответно на кръвозагубата
- Липсва болка

в/ обективно изследване
- Матка – спокойна, мека, без тонус
- Мат. контракции – липсват (освен ако няма вече декларирана родова дейност)
- ДСТ – добри – долавят се със стетоскоп или с монитор
- УЗД – категорично се доказва евентуална Placenta praevia и се прави през 2-4 седмици през третото тримесечие ( проследяване на евент. “миграция” на плацентата )
- Оглед с валви или спекулум – в редките случаи, когато се извършва, изследването трябва да стане при пълна ОП-готовност за незабавно секцио, т.е. изследването трябва да се извършва в ОП-зала с готов, измит оперативен екип, с анестезиолог и неонатолог, с решение за раждане. То не е оправдано при обилни кръвотечения и доказана Рl. praevia също и при ранен срок на бременността например преди 34 г.с.
Това изследване е показано главно при наличие на кръвотечение и при доказана с УЗД нормално разположена плацента. Чрез вагиналния оглед се търсят, доказват и изключват патологични промени на влагалището и шийката, разкъсани варици на влагалищните стени, хеморагични полипи, карцином на мат. шийка, ерозио, полип и т.н.
Може кръвотечението ( макар и рядко ) да е от плода: разкъсване на плацентарни съдове, insertio velamentosa, vasa praevia, но тогава има много бързо влошаване на ДСТ.
Предлежащата част не е ангажирана и често се касае за седалищно или напречно положение на плода.

N.B. Доброто ангажиране на предлежащата част във входа на таза говори против Placenta praevia.

При снемането на анамнезата трябва да се изясни дали жената е получавала кръвотечения (макар и леки) и през първата половина на бременността. Да се има предвид, че колкото по-рано се яви кръвотечението, толкова вероятността за Placenta praevia totalis по-голяма.

2. Акушерско поведение в периферната мрежа
а/ жената се транспортира до специализирано заведение в легнало положение с придружител ( акушерка или лекар )
б/ може да се хване един венозен път
N.B. Абсолютно се забранява влагалищното туше с цел уточняване на диагнозата или влагалищна тампонада

3. Акушерско поведение в РО

а/ при недоносен плод, слабо кървене и добро общо състояние: консервативно-задържащо поведение:
- Акушерката следи изпълнението на режима bed rest, който обикновено се назначава за най-малко 72 часа;
- Акушерката пуска изследвания за HB, Er.,Htr., Kр. Група и RH- фактор, урина-статус;
- Изпълнява назначенията на лекаря – система с Партусистен (припомнете си правилата за прилагането й), Целестон –i.m 2x12 мг/24 ч.
- Прави се и се интерпретира NST

б/ същото клинично състояние, но срок на бременността над 36 г.с. -
родоразрешение без изчакване
- Акушерката подготвя всичко необходимо за водене на раждане по вагинален път или подготвя бременната за спешно sectio.

в/ силно кръвотечение, независимо от срока на бременността с кръвозагуба над 1000 мл - родоразрешение в интерес на майката.
- Акушерката измерва незабавно Р, RR, и ДСТ, пуска citto Нв, ериторцити, хематокрит, време на кървене, време на съсирване. ФИБРИНОГЕН, кр. група и РН-фактор, кр. захар, проба за чувствителност (ако има данни от анамнезата за чувствителност)
- Има готовност за кръвопреливане ( изписване на кръвна табела!! )

N.B Акушерката трябва да знае, че: поведението при Placenta praevia се определя от:

1. силата на кръвотечението
2. степента на кръвозагуба
3. наличието на родова дейност
4. термин на бременността и състояние на плода
Ако кръвотечението заплашва живота на жената – секцио.
Ако има и неправилно предлежание – секцио.
Ако плацентата е тотална - секцио.
Ако има данни за инфекция – индукция.
Ако има мъртъв плод – индукция.
Ако раждането е декларирано – раждане по нормален път.
Ако плодът е зрял и доносен – раждане по нормален път.

Б. Abruptio placentae

1. Поставяне на акушерска диагноза
а/ в ЖК - анамнеза - данни за прекаран ендометрит преди забременяването, данни за Abruptio placentae при други бременности, хипертония- есенциална или ЕРН - гестоза, бъбречно заболяване – особено нефрит, диабет, хеморагична диатеза, мултипаритет, тютюнопушене ( над 10 цигари дневно причиняват некроза на децидуата), данни за психическа и механична травма.

N.B. Търсят се заболявания, които увреждат утеро-плацентарната съдова система и повишено кръвно налягане в интервилозното пространство.
- субективни оплаквания – болка, локализирана в определен сегмент на матката, обикновено с пробождащ характер, прималяване, притъмняване, задух, виене на свят, страх, краткотраен колапс.

N.B. Да се има предвид, че при малки отлепвания субективните оплаквания могат въобще да липсват.

- обективно изследване – матка с трайно повишен тонус до тетания утери, контракции;
б/ в стационара
-палпаторно болезнена матка;
-ДСТ - влошени или липсват;
-кръвотечение – може да липсва, но ако има то е различно по сила и не отговаря на действителната кръвозагуба;
- мат. шийка - ригидна, може да има разкритие,
- плацентата при вл. туше не се достига (d. dg. с Placenta praevia)
Симптоми на шока характерен за тежките форми на abruptio placentea
- пулс - малък, мек, филиформен;
- кожа - бледа, студена;
- крайници – студени, ливидни нокти;
- кр.налягане – ниско;
- олигурия, протеинурия;

в/ след раждане - плацентата има характерен вид. Виждат се т.н. фасетки (стар тромб и вдлъбнатина под него)
N.B. Триадата в клиниката на Abruptio placentea: хипертонус на матката, метрорагия и шок

2. Поведение на акушерката
а/ в периферната мрежа – улавя вена и започва вливане на водно-солеви разтвори, подава кислород с кислородна палатка или чрез инсталация, осигурява транспорт с линейка, като задължително придружава бременната, в изключително тежки случаи може да си позволи RVO.

N.B. не се допускат влагалищно изследвания за доуточняване на диагнозата!

б/ в РО - изисквания
- да е в състояние бързо да се ориентира в състоянието на жената и да действа адекватно;
- да владее съвършено техниката на венозната инжекция и инфузия;
- да познава действието на медикаментите, които прилага;
- да умее да взема кръв за съответните изследвания;
- да умее бързо и стерилно да поставя катетър;
- да е в състояние да асистира при евентуално Sectio или при реанимационни мероприятия на дете в тежко състояние.

Акушерката трябва да знае, че:
Sectio се прави при:
1. заплашващо живота на родилката кръвотечение;
2. при жив плод и липса на условия за бързо родоразрешение per vias naturals;
По вагинален път се родоразрешава:
1. при слабо кръвотечение и добро общо състояние;
2. при декларирана родова дейност;
При мъртъв плод -RVO, спазмолитици, Окситоцин, мануална или инструментална екстракция на плода;
N.B ако доминира шокът – първо се овладява той и след това се родоразрешава

3. Профилактика на Abruptio placentae
Свежда се до разпознаване и лечение на заболяванията, които предразполагат към Abruptio placentae. В това отношение особено внимание заслужават хипертонията, нефритът и ЕРН- гестозите. Жени с усложнено протичане на бременността и с тежки съпътстващи заболявания трябва да бъдат диспансеризирани, наблюдавани активно, консултирани и хоспистализирани 10 дни по-рано от термина.

Следваща статия >> Гроздовидна бременност >>

Четете още статии от категория "Акушерство":
Хомеопатия в акушерската практика - обща част
Хомеопатия в акушерската практика - специална част
Хомеопатия в гинекологичната практика
Хомеопатия при смущения в менопаузата
Фармакотерапия в периода на бременност и лактация
Психосоматика в гинекологията
Схема за изследване на стерилитета при мъжа - задължения на акушерката
Индиректни методи за диагноза на застрашен плод
Осиновяване
Замразяване на стволовите клетки
Изготвяне на план за раждане
Ювенилна бременност
Семейно планиране
Сексуални дисфункции
Предабортно и следабортно консултиране
Контрацепция след раждане
Защо започва раждането?
Активно водене на раждането

.Вижте пълния списък със статии >> кликнете тук

 

NUK

European's First Cord Blood and Tissue Accredited Bank