Училище за родители - Варна е във facebook
За майки За татковци Курсове За студенти Статии Екип
За баби
Списание 9 месеца

Изготвяне на план за раждане

Акушерката трябва да познава основните потребности на бъдещата майка, за да може да съпровожда адекватно бременността и да подпомогне жената в избора й на начин за раждане.
Бременната жена има право да избира КЪДЕ да роди, КАК да роди и С КОГО да роди.
Планът за раждане е адекватен, когато се прави след 36 г.с.

Трябва да се вземат предвид следните обстоятелства:

I. Медицински условия за изготвяне на план за раждане.
1. Как протича бременността до настоящия момент – анамнестично се търсят данни за евентуални съпътстващи усложнения (EPH-gestosis, есенциална хипертония, диабет, тесен таз, плацентарна инсуфициенция или плацента превия и др.).

2. Задължително трябва да се вземе предвид състоянието на плода – размери, позиция, предлежание, темпове на растеж, евентуални данни от Non-stress test и УЗД-изследване.

3. Поредността на бременността и раждането е особено важно, защото миналият негативен опит може да повлияе върху решенията на бременната жена. Обикновено по-несигурни и объркани се чувстват жените, които раждат първото си дете. Усилията на акушерката трябва да бъдат насочени към внимателно консултиране на тези жени, тъй като при тях има по-висок риск от ятрогения.

4. Мнението на наблюдаващия акушер-гинеколог е водещо в определяне на медицинските индикации за начина на раждане, но ако то не е в съгласие с желанието на бременната - крайното решение се взема от нея и семейството й.

II. Психологически аспекти на изготвяне на плана за раждане:
1. Акушерката трябва да е в състояние да определи нивата на страх у бременната.
Често страхът от раждането провокира жените да вземат решение за раждане чрез секцио цезарея. Това не бива да се допуска, освен в случаите, когато страхът се съчетава с медицински показания или е силно изразен (токофобия) и не може да бъде овладян.

2. Да се вземат предвид характеровите особености на бременната: увереност/неувереност в себе си; оптимизъм/песимизъм; позитивна/негативна нагласа към раждането; ниско самочувствие, усещане за безпомощност, склонност към хипохондрични преживявания, липса на знания свързани с раждането (особено при много млади бременни).

3. Трябва да се търси наличието на депресивна симптоматика и евентуален риск от следродилна депресия. Това може да постави под съмнение способността на жената да се грижи за себе си и за бебето.

III. Фактори на социалната среда.
1. Вземат се предвид очакванията на жената свързани с медицинския екип и мястото, където тя иска да роди.

2. Трябва да се съобразим с подкрепата, която жената има в лицето на своите близки: важно е да се знае дали бременността е желана, дали бащата на бебето ще участва в раждането и отглеждането му, дали бременната има близки, на които ще разчита в следродилния период.

3. Трябва да се знае дали бременната посещава пренатални курсове и какво е нейното ниво на подготовка. Никога не трябва да се забравя, че само добре информираният и знаещ човек може да вземе отговорни решения свързани със собственото си здраве и с благополучието на бебето.

Планът за раждане трябва да отговори на следните основни въпроси (фиг.1.):
I. Избор на начин на раждане, обстановка;
II. Как може да се справи с болката;
III. Какво трябва да подготви за бебето и знания свързани с полагане на грижи за новороденото дете;


IV. Кои състояния изискват незабавни действия и как да реагира в условия на спешност?

План за раждане

I. Избор на начин на раждане, обстановка.
Това е най-трудната част от изготвяне на плана, защото жената трябва сама да вземе решение.

1. Как иска да роди:
Нормално, естествено раждане с минимална медицинска намеса;
Нормално раждане с дирижирана медицинска намеса – медикаментозно обезболяване (евентуално епидурална упойка), спазмолитици, индукция на раждането по преценка на лекаря.
Оперативно раждане: Sectio caesarea – планово или елективно.
Раждане в условия, които са достъпни: раждане във вода или домашно раждане*.

АКУШЕРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ.
Акушерката трябва да е в състояние да даде информация за предимствата на всички посочени възможности. По време на консултирането трябва да се води от желанията на бременната, а не от собствените си предпочитания.

Ако бременната желае допълнителна информация, свързана с негативните страни на вече избрания от нея начин за раждане – акушерката трябва да бъде много внимателна и да дава съвети само в сферата на своите компетенции. За всички медицински рискове е по-добре жената да се информира директно от наблюдаващия акушер-гинеколог или от лекаря, който ще води раждането.

2. С кого иска да роди?
С предварително избран екип:
? Раждане, поверено на лекар и съобразено с предписанията му;
? Раждане, съпровождано само от акушерка, която е предварително избрана.
? Раждане с предварително избран екип от лекар и акушерка; акушер-гинеколог и анестезиолог; акушер-гинеколог и педиатър.

Без избор на екип:
Бременната се доверява на персонала, който е на дежурство и разчита на добросъвестността и професионалните компетенции на акушерката и лекаря;
На раждането ще присъства партньора на майката или друг близък на нея човек.

АКУШЕРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ.
В тези случаи акушерката трябва да уважава избора на бъдещата майка и по никакъв начин да не уронва авторитета на избраните специалисти.
Ако на раждането ще присъства партньора, акушерката трябва да му предостави възможност за адекватна подготовка, за да бъде полезен по време на първия период на раждането.
Присъствието на бащата по време на раждането е много спорно. Според известния френски учен Мишел Оден мъжът никога не е имал и няма място в родилната зала, тъй като самият той е притеснен, емоционално нестабилен и с високи нива на адреналин, което оказва негативно въздействие върху хода на раждането.
От друга страна Фернанд Ламаз, Брадли. Томас Верни и редица други учени насърчават присъствието на бащата в ролята на треньор и емоционална подкрепа.
Акушерката трябва да насърчава избора на двойката и да предоставя знания, които да направят този избор рационален.

3. Какво трябва да очаква бременната при постъпване в родилния дом?
При постъпване в болницата жената се подлага на редица рутинни процедури, които често са в разрез с правото на приватност (лично пространство, което е неприкосновено) и уединение на пациента. Естеството на гинекологичните прегледи и изследвания, самия родов процес е свързан с голота, излагане на показ, нелицеприятни ….

АКУШЕРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ.
Акушерката трябва да познава родилните заведения в региона и да може да опише процедурите, които всяко от тях регламентира при приемане на бременна жена за раждане.
Повечето от първораждащите никога не са прекрачвали прага на болнично заведение и това може да бъде причина за високи нива на дистрес.

В повечето здравни заведения у нас рутинно се прави клизма, избръсване и тоалет на външните гениталии. Естеството на тези манипулации подлагат на изпитание чувството за срам и неудобство сред жените и затова те трябва да бъдат подготвени.

Добре е, ако акушерката има възможност да придружи бъдещата майка в предварителна обиколка и запознаване с обстановката в родилното заведение.

По инициатива на списание “9 месеца” от няколко години у нас се провеждат „Дни на отворените врати” по време на които бременните жени могат да посетят заведението което са избрали за раждане и да се срещнат със специалисти.

Евентуалните медицински процедури и намеси трябва да се описват на достъпен език и по подходящ начин.
У жената не трябва да остава усещането, че раждането е съпътствано с неудобства, срам и незачитане на личните чувства.

Особено значение за нормалното протичане на раждането има предварителната нагласа на родилката. Добре е тя да бъде запозната предварително с документите (информирано съгласие), които ще подпише по време на приемането си в родилното отделение.
Така тя ще има възможност да се запознае с тях предварително и да е наясно с отговорностите, които поема след като даде съгласие по отделните параграфи.

* Моето мнение е, че у нас няма условия за безопасно раждане у дома. Нито медицинските специалисти, нито здравната ни система гарантират благополучен изход за майката и бебето при планирано неасистирано домашно раждане.

Следваща статия >> Ювенилна бременност >>

Четете още статии от категория "Акушерство":
Хомеопатия в акушерската практика - обща част
Хомеопатия в акушерската практика - специална част
Хомеопатия в гинекологичната практика
Хомеопатия при смущения в менопаузата
Схема за изследване на стерилитета при мъжа - задължения на акушерката
Индиректни методи за диагноза на застрашен плод
Акушерско поведение при жени с placenta praevia и abruptio placentae
Гроздовидна бременност
Осиновяване
Замразяване на стволовите клетки
Семейно планиране
Сексуални дисфункции
Предабортно и следабортно консултиране
Контрацепция след раждане
Защо започва раждането?
Активно водене на раждането

.Вижте пълния списък със статии >> кликнете тук

 

NUK

European's First Cord Blood and Tissue Accredited Bank