Училище за родители - Варна е във facebook
За майки За татковци Курсове За студенти Статии Екип
За баби
Списание 9 месеца

Ювенилна бременност

През 1997 година СЗО възприе понятието възраст на пубертетно развитие, което съвпада с термина пубертет и означава възрастов период, обхващащ времето от появата на вторични полови белези до настъпване на полова зрялост.

Календарна възраст не се използва. Възрастовите граници на полово узряване са между 10 и 20 години, но могат да варират
.

Акушерски проблеми могат да възникнат у момичета между 13 и 19 години.
При тях все по-често се наблюдава преждевременно полово общуване.
Това до голяма степен се дължи на акселерацията – по-висок ръст, по-ранно развитие на вторичните полови белези, по-ранно менархе при момичетата.

За съжаление, обаче, акселерация в психическото развитие не се установява.

От друга страна, в последните десетилетия се промени отношението на младите хора към сексуалността.
Много момичета считат девствеността за отживелица, състояние без значение, а добрият социален статус – реалност и необходимост.

Въпреки, че организмът на младата жена може да се приспособи към евентуална бременност – има повишен риск за соматичното и психичното й здраве.

1. Влияние на бременността върху организма на момичето
Бременността, която принципно се придружава от високо ниво на плацентарни стероидни хормони и ускорява соматичното и полово узряване. Въпреки че нарастват размерите на таза (предимно напречните диаметри), около 10% от девойките имат анатомично стеснен таз.
За сметка на това свързващият апарат и тазовите кости притежават по-добре изразена еластичност и това осигурява податливост на костния таз.

По време на бременността настъпва по-ускорено развитие на вторичните полови белези.

Установено е, че при млади момичетата най-често срещаните усложнения в хода на бременността са подредени по честота в следния ред:
• уроинфекции,
• вторични анемии,
• затлъстяване,
• венерически заболявания,
• депресии.

Много често при малолетни бременността допринася за изостряне на хроничния апендицит.

2. Диагностика на бременността.
Тя е затруднена в първите месеци, защото самите момичета не допускат, че са бременни.
Много често акушерката може да бъде повлияна и от увереността на придружителите на момичето (майка, сестра, приятелка), че за бременност не може да става дума.

Никога не трябва да се забравя, че бременност може да настъпи и без дефлорация на химена.
Най-точни за тестовете за бременност, които се позитивират още на 6-тия ден от закъснението на менструацията, а окончателна диагноза се поставя чрез ултразвуково изследване.

3. Протичане на бременността.
На първо място трябва да се постави въпроса възможно ли е да се износи бременността и да завърши с раждане без усложнения.
Абортът крие по-големи рискове за младите момичета, отколкото за зрелите жени. Трябва да се помни, че прекъсването на бременността може да стане само със съгласието на родителя или настойника на момичето.

При добро физическо здраве и нормални условия на живот първата половина на бременността протича без усложнения, а ранните токсикози са рядко явление при непълнолетни момичета.

През втората половина, обаче, рискът става по-голям за девойката. На първо място се увеличава рискът от EPH-gestosis.
Слабата контрактилна способност на маточната мускулатура и относителната хиперестрогенемия са физиологични състояния при млади бременни (1-2 години след менархе), но могат да станат причина за преждевременни контракции.

От изключително значение е консултирането и психологическата подкрепа за младата майка в съдружие със семейството. Обикновено в тази възрастова група приоритетите не са свързани с отговорни родителски грижи и отношението към бременността често е неглижиращо.
Подкрепата за майката и нейното семейство са от изключително значение и са в периметъра на акушерските грижи.

4. Раждане при непълнолетни момичета.
Протичането и изходът от раждането зависят от възрастта.
При момичета под 14 години процентът на усложненията е значително по-голям, отколкото при възраст 15-18 години.

Усложненията най-често са свързани със смутена контрактилна способност на матката, късно заангажиране на предлежащата част в таза, руптура на шийката, хипотонични кръвотечения в пуерпериума. Много по-често се среща и преждевременното разкъсване на околоплодния мехур и задно тилно предлежание.

Средната продължителност на раждането е около 13 часа. Поради по-високата честота на късните токсикози, неправилните предлежания и тесния таз по-често се стига до оперативно родоразрешение.

Проучвания в няколко държави са показали, че рискът от смърт по време на раждане е по-голям сред подрастващите, отколкото сред по-възрастните жени.

Интерес представлява съобщенията на учените, че непълнолетните майки по-често имат деца от мъжки пол.

Здравни рискове за бебето: Бебета, родени от майки в юношеска възраст също са изложени на много повече рискове в сравнение с тези, родени от майки в зряла възраст. Бебетата на младите майки по-често са с ниско тегло при раждане, има по-голям риск да се родят преждевременно и при тях има по-висока смъртност.

5. Консултиране на млади майки за отглеждане на бебето.
Феноменът “деца да имат деца” води до един основен проблем.
Младата майка - самата тя едва излязла от детството и със сигурност още незрял човек - не може да има родителски умения, необходими за отглеждане на дете.

Обикновено грижите за новороденото при млади момичета се споделят от близки на майката, най-често собствената й майка, баба или по-голяма сестра.

Младата възраст не е проблем при кърмене на бебето, ако майката бъде убедена, че това е най-лесния и икономически най-изгоден начин за отглеждане.
Ако има плоски или хлътнали зърна (което се случва при много млади майки) може да се използва помпа.

В тази възраст майката е принудена да напусне училище, за да се грижи за детето си, но тя трябва да бъде насърчавана да продължи образованието си.

Основните въпроси, които стоят в обсега на акушерските грижи свързани с бременността, раждането и отглеждане на детето в тийнейджърска възраст са посочени в таблица 1.

Таблица 1.Проблеми на ювенилната бременност:

Проблеми
Акушерски компетенции
Наблюдение на бременността
• Късна диагностика на бременността.

• Липса на нагласа за майчинство.

• Безотговорно отношение към хигиенните норми на бременността.

1. Проследяване на бременността с по-голямо внимание.
2. При първите признаци за гестоза или преждевременно раждане – хоспитализация.
3. Нужда от психопрофилактика и пренатално обучение в съдружие със семейството
.
Водене на раждането
• Опасност от преждевременно раждане.

• Често оперативно родоразрешение.

• Високи нива на страх от раждането и медицинските манипулации.

1. Определя се от физическото състояние и акушерския статус.
2. Непрекъснатата акушерска подкрепа в хода на раждането.
3. Мониторинг на плода
4. Насърчаване на присъствието на близък човек по време на раждането, ако това е възможно.
5. При нормално раждане е желателно адекватно обезболяване.

Подкрепа и оказване на грижи за отглеждане на новороденото
• Липса на знания и умения свързани с оглеждане на детето.

• Липса на икономически ресурси.

• Нежелание да се грижи за новороденото.


Оказване на помощ и обучение на младата майка и нейното семейство по отношение на:
1. Грижи за бебето;
2. Кърмене;
3. Грижи за физическото и емоционално здраве на майката след раждането;
4. Средства и методи за контрацепция, подходяща за възрастта и състоянието й.

6. Социална цена на бременността при млади майки.
Неомъжената бременна жена е изложена на риска да бъде отхвърлена от семейството и общността.
Един проблем винаги води до други.
Юношите, които имат бебета, често не са в състояние да продължат обучението си в училище.
Млада жена с бебе в много случаи има по-малки шансове да си намери работа, а ако не е завършила обучението си, ще бъде в още по-неизгодно положение.

Нейният доход най-вероятно ще е по-нисък в сравнение с този на много други хора.
Бедността и лошото здраве често вървят ръка за ръка, като допълнително лишават майката от възможност да се справи с детето и да осигури неговото развитие.

7. Цената за обществото.
Ранната бременност има отрицателни последствия не само за майката и бебето, но и за обществото.
Бедна, неомъжена и необразована майка не само не е в състояние да допринася за развитието на обществото, но тя и нейното семейство стават бреме за него.

В интерес на обществото е всички семейства – било от двама родители, било от самотен родител – да са икономически стабилни, а една ранна бременност със сигурност не допринася за това.

Следваща статия >> Семейно планиране >>

Четете още статии от категория "Акушерство":
Хомеопатия в акушерската практика - обща част
Хомеопатия в акушерската практика - специална част
Хомеопатия в гинекологичната практика
Хомеопатия при смущения в менопаузата
Фармакотерапия в периода на бременност и лактация
Индиректни методи за диагноза на застрашен плод
Акушерско поведение при жени с placenta praevia и abruptio placentae
Гроздовидна бременност
Осиновяване
Замразяване на стволовите клетки
Изготвяне на план за раждане
Сексуални дисфункции
Предабортно и следабортно консултиране
Контрацепция след раждане
Защо започва раждането?
Активно водене на раждането

.Вижте пълния списък със статии >> кликнете тук

 

NUK

European's First Cord Blood and Tissue Accredited Bank